GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 12
Số lượt truy cập: 4962589
QUẢNG CÁO
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÁNG 5/2024 6/6/2024 11:28:10 AM
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 5/2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 432/GDĐT ngày 07/5/2024 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL trong tháng 5/2024 như sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh tại cơ quan, đơn vị về những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật.

Triển khai tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn thông tin mạng, nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về bảo đảm an toàn thông tin mạng.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025; chú trọng tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mục tiêu, tiêu chí, chỉ tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

4. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại như Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát. Triển khai tuyên truyền các nội dung của Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của đơn vị.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Văn bản số 01/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc hợp nhất Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 

6. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền Quy chế thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 202/QĐ-SGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Giám đốc Sở GDĐT.

Ngoài các nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền nói trên, Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị, của ngành Giáo dục và Đào tạo và của địa phương mình để lựa chọn, bổ sung thêm nội dung cần tuyên truyền, phổ biến; thường xuyên theo dõi nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền PBGDPL hàng tháng trên Trang thông tin điện tử www.stp.quangbinh.gov.vn.

PL

pbpl.jpg

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Văn Ngọc
Hiệu trưởng
Đinh Quang Luân
Đinh Quang Luân
Q.trị website
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH VÀ THCS SỐ 2 TRƯỜNG, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0888354777 - Email: th-thcsso2truongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com