GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 21
Số lượt truy cập: 4962589
QUẢNG CÁO
Năm học 2023 - 2024

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

NĂM HỌC 2023 - 2024

- Kế hoạch thư viện năm học 2023 - 2024

- Kế hoạch đưa các tiết đọc vào tiết học thực hiện tại thư viện  năm học 2023 - 2024

- Lịch đọc sách tại Thư viện năm học 2023 - 2024

- Kế hoạch tổ chức Ngày sách văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

- Danh mục thư viện số:

+ Đấu trường Toán học: https://vio.edu.vn/

+ Thư viện trực tuyến:  https://violet.vn/

+ Trường học kết nối : https://truongtructuyen.edu.vn/login/index.php

+ Hệ thống giáo dục học mãi: https://hocmai.vn/

+ Link SGK và Sách tham khảo: https://m.loigiaihay.com/

+ Cùng bạn đọc sách:  

https://www.youtube.com/channel/UCcjKGLa_8ugxcrA_TddjN7Q

+ Đọc sách trực tuyến: https://docsachtructuyen-thuvienquanbinhthanh.blogspot.com/?fbclid=IwAR2B9k2MaoV9cjG8cbaz-L_gH7uiVxPTnNVLVbb6jSLbiIPWtjCKv6cs2oc

- Thư mục Chuyên đề Tiếng anh

- Thư mục Giới thiệu sách mới

 

GIỚI THIỆU SÁCH

- Giới thiệu sách tháng 9

- Giới thiệu sách tháng 10

- Giới thiệu sách tháng 11

- Giới thiệu sách tháng 12

- Giới thiệu sách tháng 1

- Giới thiệu sách tháng 2

- Giới thiệu sách tháng 3

- Giới thiệu sách tháng 4

KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2023

ĐG THÁNG 09 - KH THÁNG 10/2023

ĐG THÁNG 10 - KH THÁNG 11/2023

ĐG THÁNG 11 - KH THÁNG 12/2023

ĐG THÁNG 12 - KH THÁNG 01/2024

ĐG THÁNG 01 - KH THÁNG 2/2024

ĐG THÁNG 02 - KH THÁNG 3/2024

ĐG THÁNG 03 - KH THÁNG 4/2024

ĐG THÁNG 04 - KH THÁNG 5/2024

ĐÁNH GIÁ THÁNG 05/2024

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

 (01/8-5/8/23)

Tuần 02

 (07/8-12/8/23)

Tuần 03

 (14/9-19/9/23)

Tuần 04

 (21/8-26/8/23)

Tuần 05

 (28/8-02/9/23)

Tuần 06

 (04/9-9/9/22)

Tuần 07

 (11/9-16/9/23)

Tuần 08

  (18/9-23/9/23)

Tuần 09

 (25/9-1/10/23)

Tuần 10

 (02/10-07/10/23)

Tuần 41 

(06/5-11/5/24)

Tuần 11

(9/10-14/10/23)

Tuần 12

 (16/10-21/10/23)

Tuần 13

 (23/10-28/10/23)

Tuần 14

 (29/10-4/11/23)

Tuần 15

 (6/11-11/11/23)

Tuần 16

 (13/11-18/11/22)

Tuần 17

 (20/11-25/11/23)

Tuần 18

 (26/11-02/12/23)

Tuần 19

 (04/12-9/12/23)

Tuần 20

 (11/12-16/12/23)

Tuần 42

 (13/5-18/5/24)

Tuần 21

 (18/12-23/12/23)

Tuần 22

 (25/12-30/12/23)

Tuần 23

 (01/01-06/01/24)

Tuần 24

 (08/01-13/01/24)

Tuần 25

 (15/01-20/01/24)

Tuần 26

 (22/01-27/01/24)

Tuần 27

 (30/01-04/02/24)

Tuần 28

 (05/02-10/2/24)

Tuần 29

 (13/02-18/02/24)

Tuần 30

 (20/02-25/02/24)

Tuần 43

 (20/5-25/5/24)

Tuần 31

 (26/02-02/03/24)

Tuần 32

 (04/03-9/03/24)

Tuần 33

 (11/03-16/03/24)

Tuần 34

 (18/03-23/03/24)

Tuần 35

 (25/03-30/03/24)

Tuần 36

 (01/04-06/04/24)

Tuần 37

 (8/04-13/04/24)

Tuần 38

 (15/04-20/04/24)

Tuần 39

 (22/04-27/04/24)

Tuần 40

 (29/04-04/05/24)

Tuần 44

 (27/5-1/6/24)

 

                         NHÂN VIÊN THƯ VIỆN

                   (Đã ký)

 

                         Phan Thị Hương

 

 

Lên đầu trang
Năm học 2022 - 2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

NĂM HỌC 2022 - 2023


- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2022-2023

- KẾ HOẠCH XÂY DỰNG THƯ VIỆN TIÊN TIẾN

- GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 9-2022

- GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10-2022

- GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11-2022

- GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 12-2022

- GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 01-2023

- GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 02-2023

- GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 03-2023

- GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 04-2023


KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2022

ĐG THÁNG 09 - KH THÁNG 10/2022

ĐG THÁNG 10 - KH THÁNG 11/2022

ĐG THÁNG 11 - KH THÁNG 12/2022

ĐG THÁNG 12 - KH THÁNG 01/2023

ĐG THÁNG 01 - KH THÁNG 2/2023

ĐG THÁNG 02 - KH THÁNG 3/2023

ĐG THÁNG 03 - KH THÁNG 4/2023

ĐG THÁNG 04 - KH THÁNG 5/2023

ĐÁNH GIÁ THÁNG 05/2023

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

 (01/8-6/8/22)

Tuần 02

 (08/8-13/8/22)

Tuần 03

 (15/9-20/9/22)

Tuần 04

 (22/8-27/8/22)

Tuần 05

 (29/8-03/9/22)

Tuần 06

 (05/9-10/9/22)

Tuần 07

 (12/9-17/9/22)

Tuần 08

  (19/9-24/9/22)

Tuần 09

 (26/9-1/10/22)

Tuần 10

 (03/10-08/10/22)

Tuần 41 

(08/5-13/5/22)

Tuần 11

(10/10-15/10/22)

Tuần 12

 (17/10-22/10/22)

Tuần 13

 (24/10-29/10/22)

Tuần 14

 (31/10-5/11/22)

Tuần 15

 (7/11-12/11/22)

Tuần 16

 (14/11-19/11/22)

Tuần 17

 (21/11-26/11/22)

Tuần 18

 (28/11-03/12/22)

Tuần 19

 (05/12-10/12/22)

Tuần 20

 (12/12-17/12/22)

Tuần 42

 (15/5-20/5/22)

Tuần 21

 (19/12-24/12/22)

Tuần 22

 (26/12-31/12/22)

Tuần 23

 (02/01-07/01/23)

Tuần 24

 (09/01-14/01/23)

Tuần 25

 (16/01-21/01/23)

Tuần 26

 (23/01-28/01/23)

Tuần 27

 (30/01-04/02/23)

Tuần 28

 (06/02-11/2/23)

Tuần 29

 (13/02-18/02/23)

Tuần 30

 (20/02-25/02/23)

Tuần 43

 (22/5-27/5/23)

Tuần 31

 (27/02-04/03/23)

Tuần 32

 (06/03-11/03/23)

Tuần 33

 (13/03-18/03/23)

Tuần 34

 (20/03-25/03/23)

Tuần 35

 (27/03-01/04/23)

Tuần 36

 (03/04-08/04/23)

Tuần 37

 (10/04-15/04/23)

Tuần 38

 (17/04-22/04/23)

Tuần 39

 (24/04-29/04/23)

Tuần 40

 (01/05-06/05/23)

Tuần 44

 (29/5-3/6/23)

 

                          NHÂN VIÊN THƯ VIỆN

                   (Đã ký)

 

                             Phan Thị Hương

 


Lên đầu trang
Năm học 2021 - 2022

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2021 - 2022

- Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2021-2022

Kế hoạch xây dựng thư viện tiên tiến

Lịch đọc sách năm học 2021 - 2022

- Kế hoạch tổ chức trại đọc năm học 2021-2022

- Thư mục Sách tham khảo tiếng Anh

- Thư mục Sách mới

- Giới thiệu sách Lần 1 - tháng 9/2021

- Giới thiệu sách Lần 2 - tháng 9/2021

- Giới thiệu sách Lần 1 - tháng 10/2021

- Giới thiệu sách Lần 2 - tháng 10/2021

- Giới thiệu sách Lần 1 - tháng 11/2021

- Giới thiệu sách tháng Lần 2 - tháng 11/2021

- Giới thiệu sách Lần 1 - tháng 12/2022

- Giới thiệu sách Lần 2 - tháng 12/2022

- Giới thiệu sách Lần 1 - tháng 1/2022

- Giới thiệu sách lần 1 - Tháng 2/2022

- Giới thiệu sách lần 1 - Tháng 3/2022

- Giới thiệu sách lần 2 - Tháng 3/2022

- Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam

KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

THÁNG 08/2021

THÁNG 09/2021

THÁNG 10/2021

THÁNG 11/2021

THÁNG 12/2021

THÁNG 01/2022

THÁNG 02/2022

THÁNG 03/2022

THÁNG 04/2022

THÁNG 05/2022

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 1

 (02/8-7/8/21)

Tuần 2

 (09/8-14/8/21)

Tuần 3

 (16/8-21/8/21)

Tuần 4

 (23/8-28/8/21)

Tuần 5

 (30/8-04/9/21)

Tuần 6

 (05/9-10/9/21)

Tuần 7

 (12/9-17/9/21)

Tuần 8

 (19/9-24/9/21)

Tuần 9

 (27/9-3/10/21)

Tuần 10

 (04/10-09/10/21)

Tuần 41

 (09/5-14/5/22)

Tuần 11

 (11/10-16/10/21)

Tuần 12

 (18/10-23/10/21)

Tuần 13

 (25/10-30/10/21)

Tuần 14

 (1/11-6/11/21)

Tuần 15

 (8/11-13/11/21)

Tuần 16

(15/11-20/11/21)

Tuần 17

 (22/11-27/11/21)

Tuần 18

 (29/11-04/12/21)

Tuần 19

(06/12-11/12/21)

Tuần 20

(13/12-18/12/21)

Tuần 42

(16/5-21/5/22)

Tuần 21

 (20/12-25/12/21)

Tuần 22

 (27/12-1/01/22)

Tuần 23

 (03/01-08/01/22)

Tuần 24

 (10/01-15/01/22)

Tuần 25

 (17/01-22/01/22)

Tuần 26

 (24/01-29/01/22)

Tuần 27

 (31/01-05/02/22)

Tuần 28

 (07/03-12/03/22)

Tuần 29

(14/02-19/02/22)

Tuần 30

(21/02-26/02/22)

Tuần 43

 (23/5-28/5/22)

Tuần 31

 (28/02-05/03/22)

Tuần 32

 (07/03-12/03/22)

Tuần 33

 (14/03-19/03/22)

Tuần 34

 (21/03-26/03/22)

Tuần 35

 (28/03-02/04/22)

Tuần 36

 (04/04-09/04/22)

Tuần 37

 (11/04-16/04/22)

Tuần 38

 (18/04-23/04/22)

Tuần 39

 (25/04-30/04/22)

Tuần 40

 (02/05-07/05/22)

Tuần 44

(30/5-04/6/22)

 

                      Nhân viên thư viện

                   (Đã ký)

 

                      Phan Thị Hương

 


Lên đầu trang
Năm học 2020 - 2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2020 - 2021

 - Kế hoạch năm học

- Kế hoạch xây dựng thư viện tiên tiến

- Kế hoạch tổ chức Trại đọc

- Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam

- Giới thiệu sách tháng 9/2020

- Giới thiệu sách tháng 10/2020

- Giới thiệu sách tháng 11/2020

- Giới thiệu sách tháng 12/2020

- Giới thiệu sách tháng 01/2021

- Giới thiệu sách tháng 02/2021

- Giới thiệu sách tháng 3/2021

- Giới thiệu sách tháng 4/2021

- Giới thiệu sách tháng 5/2021


KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

THÁNG 09/2020

THÁNG 10/2020

THÁNG 11/2020

THÁNG 12/2020

THÁNG 01/2021

THÁNG 02/2021

THÁNG 03/2021

THÁNG 04/2021

THÁNG 05/2021

THÁNG 06/2021

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

 (31/8-5/9/20)

Tuần 02

 (7/9-12/9/20)

Tuần 03

 (14/9-19/9/20)

Tuần 04

 (21/9-26/9/20)

Tuần 05

 (28/9-03/10/20)

Tuần 06

 (05/10-10/10/20)

Tuần 07

 (12/10-17/10/20)

Tuần 08

 (19/10-24/10/20)

Tuần 09

 (26/10-31/10/20)

Tuần 10

 (02/11-17/11/20)

Tuần 11

 (9/11-14/11/20)

Tuần 12

 (16/11-21/11/20)

Tuần 13

 (23/11-28/11/20)

Tuần 14

 (30/11-05/12/20)

Tuần 15

 (7/12-12/12/20)

Tuần 16

(14/12-19/12/20)

Tuần 17

 (21/12-26/12/20)

Tuần 18

 (28/12-02/01/21)

Tuần 19

(04/01-09/01/21)

Tuần 20

(11/01-16/01/21)

Tuần 21

 (18/01-23/01/21)

Tuần 22

 (25/01-30/01/21)

Tuần 23

 (01/02-06/02/21)

Tuần 24

 (08/02-13/02/21)

Tuần 25

 (15/02-20/02/21)

Tuần 26

 (22/02-27/02/21)

Tuần 27

 (1/03-06/03/21)

Tuần 28

 (08/03-13/03/21)

Tuần 29

(15/03-20/03/21)

Tuần 30

(22/03-27/03/21)

Tuần 31

 (29/03-03/04/21)

Tuần 32

 (05/04-10/04/21)

Tuần 33

 (12/04-17/04/21)

Tuần 34

 (19/04-24/04/21)

Tuần 35

 (26/04-01/05/21)

Tuần 36

 (03/05-08/05/21)

Tuần 37

 (10/05-15/05/21)

Tuần 38

 (17/05-22/05/21)

Tuần 39

 (24/05-29/05/20)

Tuần 40

 (31/05-05/06/20)

 

                       PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

                   (Đã ký)

 

                      Phan Thị Hương

 

 

 

 

 

Lên đầu trang
Năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

+ Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2019 - 2020

+ Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam

+ Giới thiệu sách tháng 9/2019

+ Giới thiệu sách tháng 10/2019

+ Giới thiệu sách tháng 11/2019

+ Giới thiệu sách tháng 12/2019

+ Giới thiệu sách tháng 01/2020

+ Giới thiệu sách tháng 02/2020

+ Giới thiệu sách tháng 3/2020

+ Giới thiệu sách tháng 5/2020

+ Giới thiệu sách tháng 6/2020

KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

THÁNG 8/2019

THÁNG 9/2019

THÁNG 10/2019

THÁNG 11/2019

THÁNG 12/2019

THÁNG 01/2020

THÁNG 02/2020

THÁNG 3/2020

THÁNG 4/2020

THÁNG 5/2020

THÁNG 6/2020

THÁNG 7/2020

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

(05/8-11/8/19)

Tuần 02

(12/8-18/8/19)

Tuần 03

(19/8-25/8/19)

Tuần 04

(26/8-01/9/19)

Tuần 05

(02/9-08/9/19)

Tuần 06

(09/9-15/9/19)

Tuần 07

(16/9-22/9/19)

Tuần 08

(23/9-29/9/19)

Tuần 09

(30/9-06/10/19)

Tuần 10

(07/10-13/10/19)

Tuần 11

(14/10-20/10/19)

Tuần 12

(21/10-27/10/19)

Tuần 13

(28/10-03/11/19)

Tuần 14

(04/11-10/11/19)

Tuần 15

(11/11-17/11/19)

Tuần 16

(18/11-24/11/19)

Tuần 17

(25/11-01/12/19)

Tuần 18

(02/12-08/12/19)

Tuần 19

(09/12-15/12/19)

Tuần 20

(16/12-22/12/19)

Tuần 21

(23/12-29/12/19)

Tuần 22

(30/12-05/01/20)

Tuần 23

(06/01-12/01/20)

Tuần 24

(13/01-19/01/20)

Tuần 25

(20/01-26/01/20)

Tuần 26

(27/01-02/02/20)

Tuần 27

(03/02-09/02/20)

Tuần 28

(10/02-16/02/20)

Tuần 29

(17/02-23/02/20)

Tuần 30

(24/02-01/3/20)

Tuần 31

(02/3-08/3/20)

Tuần 32

(09/3-15/3/20)

Tuần 33

(16/3-22/3/20)

Tuần 34

(23/3-29/3/20)

Tuần 35

(30/3-05/4/20)

Tuần 36

(06/4-12/4/20)

Tuần 37

(13/4-19/4/20)

Tuần 38

(20/4-26/4/20)

Tuần 39

(27/4-03/5/20)

Tuần 40

(04/5-10/5/20)

Tuần 41

(11/5-17/5/20)

Tuần 42

(18/5-24/5/20)

Tuần 43

(25/5-31/5/20)

Tuần 43

(01/6-07/6/20)

Tuần 45

(08/6-14/6/20)

Tuần 46

(15/6-21/6/20)

Tuần 47

(22/6-28/6/20)

Tuần 48

(29/6-05/7/20)

Tuần 49

(06/7-12/7/20)

Tuần 50

(13/7-19/7/20)

Tuần 51

(20/7-26/7/20)

Tuần 52

(27/7-02/8/20)


PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

(Đã ký)

 

Phan Thị Hương

 

 

 

Lên đầu trang

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

NĂM HỌC 2022 - 2023

 

KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2022

ĐG THÁNG 09 - KH THÁNG 10/2022

ĐG THÁNG 10 - KH THÁNG 11/2022

ĐG THÁNG 11 - KH THÁNG 12/2022

ĐG THÁNG 12 - KH THÁNG 01/2023

ĐG THÁNG 01 - KH THÁNG 2/2023

ĐG THÁNG 02 - KH THÁNG 3/2023

ĐG THÁNG 03 - KH THÁNG 4/2023

ĐG THÁNG 04 - KH THÁNG 5/2023

ĐÁNH GIÁ THÁNG 05/2023

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

 (01/8-6/8/22)

Tuần 02

 (08/8-13/8/22)

Tuần 03

 (15/9-20/9/22)

Tuần 04

 (22/8-27/8/22)

Tuần 05

 (29/8-03/9/22)

Tuần 06

 (05/9-10/9/22)

Tuần 07

 (12/9-17/9/22)

Tuần 08

  (19/9-24/9/22)

Tuần 09

 (26/9-1/10/22)

Tuần 10

 (03/10-08/10/22)

Tuần 41 

(08/5-13/5/22)

Tuần 11

(10/10-15/10/22)

Tuần 12

 (17/10-22/10/22)

Tuần 13

 (24/10-29/10/22)

Tuần 14

 (31/10-5/11/22)

Tuần 15

 (7/11-12/11/22)

Tuần 16

 (14/11-19/11/22)

Tuần 17

 (21/11-26/11/22)

Tuần 18

 (28/11-03/12/22)

Tuần 19

 (05/12-10/12/22)

Tuần 20

 (12/12-17/12/22)

Tuần 42

 (15/5-20/5/22)

Tuần 21

 (19/12-24/12/22)

Tuần 22

 (26/12-31/12/22)

Tuần 23

 (02/01-07/01/23)

Tuần 24

 (09/01-14/01/23)

Tuần 25

 (16/01-21/01/23)

Tuần 26

 (23/01-28/01/23)

Tuần 27

 (30/01-04/02/23)

Tuần 28

 (06/02-11/2/23)

Tuần 29

 (13/02-18/02/23)

Tuần 30

 (20/02-25/02/23)

Tuần 43

 (22/5-27/5/23)

Tuần 31

 (27/02-04/03/23)

Tuần 32

 (06/03-11/03/23)

Tuần 33

 (13/03-18/03/23)

Tuần 34

 (20/03-25/03/23)

Tuần 35

 (27/03-01/04/23)

Tuần 36

 (03/04-08/04/23)

Tuần 37

 (10/04-15/04/23)

Tuần 38

 (17/04-22/04/23)

Tuần 39

 (24/04-29/04/23)

Tuần 40

 (01/05-06/05/23)

Tuần 44

 (29/5-3/6/23)

 

                          CÁN BỘ THƯ VIỆN

                   (Đã ký)

 

                             Phan Thị Hương 

 


Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Văn Ngọc
Hiệu trưởng
Đinh Quang Luân
Đinh Quang Luân
Q.trị website
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH VÀ THCS SỐ 2 TRƯỜNG, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0888354777 - Email: th-thcsso2truongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com