GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 102
Số lượt truy cập: 4950524
QUẢNG CÁO
Phiếu báo giảng & đăng ký TBDH năm học 2020-2021

1. Quy định việc lên chương trình dạy học cá nhân 

Để đảm thông tin chính xác về mặt chuyên môn trước khi đăng lên Website, Nhà trường yêu cầu các KH,CTDHCN, KHDH đều được tổ chuyên môn và Chuyên môn kiểm duyệt trước khi đăng Web. Bộ phận quản trị chỉ phụ trách về mặt kỹ thuật chuyển tải các KH, Phiếu ... đã kiểm duyệt lên Website.

Trong năm học này, nhà trường HD việc kiểm duyệt Chương trình dạy học cá nhân như sau: 

- Giáo viên nộp chương trình dạy học cá nhân (theo mẫu; GV đặt tên file:Tuan..._Tên GV) vào hộp thư đ/c Tổ phó CM trước 19h00’ ngày Chủ Nhật hàng tuần (Cách đặt tên file: Tuần-Tên GV; ví dụ: Tuan 5-C.Phú), đ/c Tổ phó CM tập hợp đầy đủ lưu tên file là: Tuan...._ tênviết tắt tổ, ví dụ: Tuần 2_To45 gửi cho Đ/c Phó HT – Phụ trách chuyên môn kiểm duyệt trước 8h00’ ngày thứ Hai (tuần kế tiếp).

Sau khi kiểm duyệt đ.c Phó Hiệu trưởng chuyển tiếp cho Đc Quản trị mạng để đăng trong sáng thứ 2.

2. Chương trình dạy học cá nhân :

 

CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC CÁ NHÂN

 

 

Đỗ Thị Hồng - Lớp 1A

Dương Thị Hải Yến -  Lớp 1B

Tuần 1

 Tuần 13

 Tuần 25

Tuần 1

 Tuần 13

 Tuần 25

Tuần 2

 Tuần 14

 Tuần 26

Tuần 2

 Tuần 14

 Tuần 26

Tuần 3

 Tuần 15

 Tuần 27

Tuần 3

 Tuần 15

 Tuần 27

Tuần 4

 Tuần 16

 Tuần 28

Tuần 4

 Tuần 16

 Tuần 28

Tuần 5

 Tuần 17

 Tuần 29

Tuần 5

 Tuần 17

 Tuần 29

Tuần 6

 Tuần 18

 Tuần 30

Tuần 6

 Tuần 18

 Tuần 30

Tuần 7

 Tuần 19

 Tuần 31

Tuần 7

 Tuần 19

 Tuần 31

Tuần 8

 Tuần 20

 Tuần 32

Tuần 8

 Tuần 20

 Tuần 32

Tuần 9

 Tuần 21

 Tuần 33

Tuần 9

 Tuần 21

 Tuần 33

  Tuần 10

 Tuần 22

 Tuần 34

  Tuần 10

 Tuần 22

 Tuần 34

  Tuần 11

 Tuần 23

 Tuần 35

  Tuần 11

 Tuần 23

 Tuần 35

  Tuần 12

 Tuần 24

 

  Tuần 12

 Tuần 24

 

 

 

Hồ Thị Mỹ - Lớp 2A

Dương Thị Thanh Thái - Lớp 2B

Tuần 1

 Tuần 13

 Tuần 25

Tuần 1

 Tuần 13

 Tuần 25

Tuần 2

 Tuần 14

 Tuần 26

Tuần 2

 Tuần 14

 Tuần 26

Tuần 3

 Tuần 15

 Tuần 27

Tuần 3

 Tuần 15

 Tuần 27

Tuần 4

 Tuần 16

 Tuần 28

Tuần 4

 Tuần 16

 Tuần 28

Tuần 5

 Tuần 17

 Tuần 29

Tuần 5

 Tuần 17

 Tuần 29

Tuần 6

 Tuần 18

 Tuần 30

Tuần 6

 Tuần 18

 Tuần 30

Tuần 7

 Tuần 19

 Tuần 31

Tuần 7

 Tuần 19

 Tuần 31

Tuần 8

 Tuần 20

 Tuần 32

Tuần 8

 Tuần 20

 Tuần 32

Tuần 9

 Tuần 21

 Tuần 33

Tuần 9

 Tuần 21

 Tuần 33

  Tuần 10

 Tuần 22

 Tuần 34

  Tuần 10

 Tuần 22

 Tuần 34

  Tuần 11

 Tuần 23

 Tuần 35

  Tuần 11

 Tuần 23

 Tuần 35

  Tuần 12

 Tuần 24

 

  Tuần 12

 Tuần 24

 

 

 

Lê Thị Hiền - Lớp 3A

Phan Thị Thanh - Lớp 3B

Tuần 1

 Tuần 13

 Tuần 25

Tuần 1

 Tuần 13

 Tuần 25

Tuần 2

 Tuần 14

 Tuần 26

Tuần 2

 Tuần 14

 Tuần 26

Tuần 3

 Tuần 15

 Tuần 27

Tuần 3

 Tuần 15

 Tuần 27

Tuần 4

 Tuần 16

 Tuần 28

Tuần 4

 Tuần 16

 Tuần 28

Tuần 5

 Tuần 17

 Tuần 29

Tuần 5

 Tuần 17

 Tuần 29

Tuần 6

 Tuần 18

 Tuần 30

Tuần 6

 Tuần 18

 Tuần 30

Tuần 7

 Tuần 19

 Tuần 31

Tuần 7

 Tuần 19

 Tuần 31

Tuần 8

 Tuần 20

 Tuần 32

Tuần 8

 Tuần 20

 Tuần 32

Tuần 9

 Tuần 21

 Tuần 33

Tuần 9

 Tuần 21

 Tuần 33

  Tuần 10

 Tuần 22

 Tuần 34

Tuần 10

 Tuần 22

 Tuần 34

  Tuần 11

 Tuần 23

 Tuần 35

 Tuần 11

 Tuần 23

 Tuần 35

  Tuần 12

 Tuần 24

 

Tuần 12

 Tuần 24

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phú - Lớp 4A

Đoàn Thị Cẩm Nhung - Lớp 4B

Tuần 1

 Tuần 13

 Tuần 25

Tuần 1

 Tuần 13

 Tuần 25

Tuần 2

 Tuần 14

 Tuần 26

Tuần 2

 Tuần 14

 Tuần 26

Tuần 3

 Tuần 15

 Tuần 27

Tuần 3

 Tuần 15

 Tuần 27

Tuần 4

 Tuần 16

 Tuần 28

Tuần 4

 Tuần 16

 Tuần 28

Tuần 5

 Tuần 17

 Tuần 29

Tuần 5

 Tuần 17

 Tuần 29

Tuần 6

 Tuần 18

 Tuần 30

Tuần 6

 Tuần 18

 Tuần 30

Tuần 7

 Tuần 19

 Tuần 31

Tuần 7

 Tuần 19

 Tuần 31

Tuần 8

 Tuần 20

 Tuần 32

Tuần 8

 Tuần 20

 Tuần 32

Tuần 9

 Tuần 21

 Tuần 33

Tuần 9

 Tuần 21

 Tuần 33

  Tuần 10

 Tuần 22

 Tuần 34

  Tuần 10

 Tuần 22

 Tuần 34

  Tuần 11

 Tuần 23

 Tuần 35

  Tuần 11

 Tuần 23

 Tuần 35

  Tuần 12

 Tuần 24

 

  Tuần 12

 Tuần 24


 

 

Phạm Thị Thanh - Lớp 5A

Nguyễn Thị Hà - Lớp 5B

Tuần 1

 Tuần 13

 Tuần 25

Tuần 1

 Tuần 13

 Tuần 25

Tuần 2

 Tuần 14

 Tuần 26

Tuần 2

 Tuần 14

 Tuần 26

Tuần 3

 Tuần 15

 Tuần 27

Tuần 3

 Tuần 15

 Tuần 27

Tuần 4

 Tuần 16

 Tuần 28

Tuần 4

 Tuần 16

 Tuần 28

Tuần 5

 Tuần 17

 Tuần 29

Tuần 5

 Tuần 17

 Tuần 29

Tuần 6

 Tuần 18

 Tuần 30

Tuần 6

 Tuần 18

 Tuần 30

Tuần 7

 Tuần 19

 Tuần 31

Tuần 7

 Tuần 19

 Tuần 31

Tuần 8

 Tuần 20

 Tuần 32

Tuần 8

 Tuần 20

 Tuần 32

Tuần 9

 Tuần 21

 Tuần 33

Tuần 9

 Tuần 21

 Tuần 33

  Tuần 10

 Tuần 22

 Tuần 34

  Tuần 10

 Tuần 22

 Tuần 34

  Tuần 11

 Tuần 23

 Tuần 35

  Tuần 11

 Tuần 23

 Tuần 35