GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 41
Số lượt truy cập: 4962589
QUẢNG CÁO
Năm học 2023-2024

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO NĂM HỌC 2023-2024

 Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn SHCM thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học;

Kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục STEM năm học 2023-2024

Kế hoạch giáo dục nhà trường

Kế hoạch kiểm tra giữa kì 1

Báo cáo sơ kết và chất lượng học kì 1

Kế hoạch kiểm tra học kì 1 năm học 23-24

Kế hoạch kiểm tra giữa kì 2 năm học 23-24

Kế hoạch kiểm tra học kì 2

Kế hoạch chuyển giao chất lượng lớp 5 lên lớp 6

Kế hoạch xét HTCTLH, CTTH

Báo cáo tổng kết năm học 23-24 (TH)
 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2023-2024

- QĐ ban hành chương trình GDĐP lớp 4

- Chương trình tích hợp GDĐP lớp 4

- Kế hoạch thực hiện chương trình GDĐP lớp 4 năm học 2023-2024

- Quy chế chuyên môn (Cấp TH)

- Kế hoạch hoạt động GDNGLL

Kế hoạch hoạt động chuyên môn

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

THÁNG 8/2023

THÁNG 9/2023

THÁNG 10/2023

THÁNG 11/2023

THÁNG 12/2023

THÁNG 01/2024

THÁNG 02/2024

THÁNG 03/2024

THÁNG 04/2024

THÁNG 05/2024

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

 (31/7-6/8/23)

Tuần 02

 (07/8-13/8/23)

Tuần 03

 (14/8-20/8/23)

Tuần 04

 (21/8-27/8/23)

Tuần 05

 (28/8-03/9/23)

Tuần 06

 (04/9-10/9/23)

Tuần 07

 (11/9-17/9/23)

Tuần 08

 (18/9-24/9/23)

Tuần 09

 (25/9-01/10/23)

Tuần 10

 (02/10-08/10/23)

Tuần 41

 (06/05-12/05/24)

Tuần 11

 (09/10-15/10/23)

Tuần 12

 (16/10-22/10/23)

Tuần 13

 (23/10-29/10/23)

Tuần 14

 (30/10-05/11/23)

Tuần 15

 (6/11-12/11/23)

Tuần 16

(13/11-19/11/23)

Tuần 17

 (20/11-26/11/23)

Tuần 18

 (27/12-03/12/23)

Tuần 19

(04/12-10/12/23)

Tuần 20

(11/12-17/12/23)

Tuần 42

 (13/05-19/05/24)

Tuần 21

 (18/12-24/12/23)

Tuần 22

 (25/12-31/12/23)

Tuần 23

 (01/01-07/01/24)

Tuần 24

 (08/01-14/01/24)

Tuần 25

 (15/01-21/01/24)

Tuần 26

 (22/01-28/01/24)

Tuần 27

 (29/01-04/02/24)

Tuần 28

 (05/02-11/02/24)

Tuần 29

(12/02-18/02/24)

Tuần 30

(19/02-25/02/24)

Tuần 43

 (20/05-26/05/24)

Tuần 31

 (26/02-03/03/24)

Tuần 32

 (04/03-10/03/24)

Tuần 33

 (11/03-17/03/24)

Tuần 34

 (18/03-24/03/24)

Tuần 35

 (25/03-31/03/24)

Tuần 36

 (01/04-07/04/24)

Tuần 37

 (8/04-14/04/24)

Tuần 38

 (15/04-21/04/24)

Tuần 39

 (22/04-28/04/24)

Tuần 40

 (29/04-5/05/24)

Tuần 44

 (27/05-02/06/24)

                       P. HIỆU TRƯỞNG

                   (Đã ký) 

                      Nguyễn Văn Dũng

 


Lên đầu trang
Năm học 2022 - 2023

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

QĐ 2240 Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

Quy chế chuyên môn năm học 2022-2023

CV 858 v/v Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2022-2023

Kế hoạch giáo dục nhà trường (Khối TH) năm học 22-23

Kế hoạch tập huấn Nội dung Giáo dục địa phương lớp 3

Kế hoạch tham gia Hội thảo trực tuyến giáo dục Stem cấp tỉnh

Hướng dẫn triển khai hoạt động Giáo dục Stem năm học 2022-2023

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ CNTT và thống kê giáo dục năm học 2022-2023

KH thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ năm học 2022-2023 

Kế hoạch bồi dưỡng HSG, HSNK và các hội thi năm học 2022-2023

Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập năm học 2022-2023

Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện hoc sinh tích cực năm học 2022-2023

Kế hoạch dạy bơi năm học 2022-2023

Kế hoạch dạy tiếng Anh tăng cường khối 3,4,5 năm học 2022-2023

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023

Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2022-2023

Kế hoạch chuyên đề năm học 2022-2023

Kế hoạch chuyên đề cấp trường tháng 10

Báo cáo chuyên đề cấp trường tháng 10

Kế hoạch chuyên đề cấp trường tháng 12

Báo cáo chuyên đề cấp trường tháng 12

Kế hoạch chuyên đề cấp trường tháng 01

Báo cáo chuyên đề cấp trường tháng 1

Kế hoạch chuyên đề cấp trường tháng 03

Báo cáo chuyên đề cấp trường tháng 03

Kế hoạch phụ đạo học sinh đầu năm

Kế hoạch kiểm tra giữa kì 1

Kế hoạch phụ đạo học sinh giai đoạn 1

Kế hoạch kiểm tra học kì I

Lịch thi và phân công nhiệm vụ coi, chấm thi học kì 1

Chất lượng học kì 1

Kế hoạch phụ đạo giai đoạn 2

Báo cáo sơ kết học kì 1

Kế hoạch kiểm tra giữa kì 2

Chất lượng giữa kì 2 khối 4,5

Kế hoạch phụ đạo học sinh giai đoạn 3

Kế hoạch kiểm tra cuối năm

 

KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

THÁNG 8/2022

THÁNG 9/2022

THÁNG 10/2022

THÁNG 11/2022

THÁNG 12/2022

THÁNG 01/2023

THÁNG 02/2023

THÁNG 03/2023

THÁNG 04/2023

THÁNG 5/2023

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

 (01/8-7/8/22)

Tuần 02

 (08/8-14/8/22)

Tuần 03

 (15/8-21/8/22)

Tuần 04

 (22/8-28/8/22)

Tuần 05

 (29/8-04/9/22)

Tuần 06

 (05/9-11/9/22)

Tuần 07

 (12/9-18/9/22)

Tuần 8

 (19/9-25/9/22)

Tuần 9

(26/9-02/10)

Tuần 10

(03/10-9/10)

Tuần 41 

(Từ 8/5-14/5)

Tuần 11

(10/10-16/10)

Tuần 12

(Từ 17/10-23/10)

Tuần 13

(Từ 24/10-30/10)

Tuần 14

(Từ 31/10-6/11)

Tuần 15

(Từ 07/11-13/11)

Tuần 16

(Từ 14/11-20/11)

Tuần 17

(Từ 21/11-27/11)

Tuần 18

(Từ 28/11-04/12)

Tuần 19

(Từ 5/12-11/12)

Tuần 20

(Từ 12/12-18/12)

Tuần 42

(Từ 15/4-21/5)

Tuần 21

(Từ 19/12-25/12)

Tuần 22

(Từ 26/12-01/01)

Tuần 23

(Từ 02/01-08/01)

Tuần 24

(Từ 09/01-15/01)

Tuần 25

(Từ 16/01-22/01)

Tuần 26 (Nghỉ Tết)

(Từ 23/01/-29/01)

Tuần 27

(Từ 30/01-06/02)

Tuần 28

(Từ 06/02-12/02)

Tuần 29

(Từ 13/02-19/02)

Tuần 30

(Từ 20/02-26/02)

 Tuần 43

(Từ 22/5-28/5)

 

Tuần 31

(Từ 27/02-05/03)

Tuần 32

(Từ 06/3-12/3)

Tuần 33

(Từ 13/3-19/3)

Tuần 34

(Từ 20/3-26/3)

Tuần 35

(Từ 27/3-02/4)

Tuần 36
(Từ 03/4-09/4)

Tuần 37

(Từ 10/4-16/4)

Tuần 38

(Từ 17/4-23/4)

Tuần 39

(Từ 24/4-30/4)

Tuần 40

(Từ 01/5-7/5)

                       P. HIỆU TRƯỞNG

                   (Đã ký) 

                      Nguyễn Văn Dũng

 


Lên đầu trang
Năm học 2021 - 2022

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Cv_900_Vv_HD_thuc_hien_nhiem_vu_GD_cap_TH_nam_hoc_2021-2022

 Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn SHCM thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học; 

Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT và thống kê năm học 21-22

Kế hoạch dạy học tích hợp năm học 21-22

Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ năm học 21-22

Kế hoạch tổ chức các câu lạc bộ HSNK năm học 21-22

Kế hoạch dạy học giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập năm học 21-22

Kế hoạch xây dựng "Trường học thân thiện, hs tích cực năm học 21-22

Kế hoạch dạy bơi an toàn năm học 21-22

Kế hoạch dạy tiếng Anh tăng cường khối 3,4,5

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022

Kế hoạch tổ chức dạy học năm học 21-22 áp dụng trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn (hs không đến trường)

Hướng dẫn dạy học khi học sinh không đến trường vì dịch Covid-19

Kế hoạch dạy học, phần hành, thời khóa biểu, thời gian biểu thực hiện từ 20/9 đến 31/10

Phương án dạy học trực tiếp + trực tuyến

Phương án dạy học trực tiếp từ 01/10/2021

Kế hoạch dạy học, phần hành, thời khóa biểu, thời gian biểu thực hiện từ 01/11 đến nay

 Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 21-22

Quy chế chuyên môn năm học 21-22

Kế hoạch kiểm tra giữa kì 1

Chất lượng kiểm tra giữa kì 1

Kế hoạch phụ đạo giai đoạn 1

Kế hoạch kiểm tra học kì 1

Lịch thi và phân công nhiệm vụ coi, chấm thi học kì 1

Chất lượng học kì 1

Kế hoạch phụ đạo giai đoạn 2

Kế hoạch kiểm tra giữa kì 2

Chất lượng giữa kì 2

Kế hoạch phụ đạo học sinh giai đoạn 3 

Kế hoạch kiểm tra học kì 2 (Điều chỉnh)

Lịch thi và phân công coi, chấm thi học kì 2

Chất lượng kiểm tra học kì 2

Kế hoạch triển khai chuyên đề năm học 2021-2022

Kế hoạch hội thảo chuyên đề tháng 9

Kế hoạch hội thảo chuyên đề tháng 10

Kế hoạch hội thảo chuyên đề tháng 11

Kế hoạch hội thảo chuyên đề tháng 12

Kế hoạch hội thảo chuyên đề tháng 1

Kế hoạch hội thảo chuyên đề tháng 2

Kế hoạch hội thảo chuyên đề tháng 3

Kế hoạch hội thảo chuyên đề tháng 4

Kế hoạch hội thảo chuyên đề tháng 5

KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

THÁNG 8+9/2021

THÁNG 10/2021

THÁNG 11/2021

THÁNG 12/2021

THÁNG 01/2022

THÁNG 02/2022

THÁNG 03/2022

THÁNG 04/2022

THÁNG 05/2022

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

 (02/8-8/8/21)

Tuần 02

 (09/8-15/8/21)

Tuần 03

 (16/9-22/9/21)

Tuần 04

 (23/8-29/8/21)

Tuần 05

 (30/8-05/9/21)

Tuần 06

 (06/9-12/9/21)

Tuần 07

 (13/9-19/9/21)

Tuần 08

 (20/9-26/9/21)

Tuần 09

 (27/9-3/10/21)

Tuần 10

 (04/10-10/10/21)

Tuần 41 (Đ/c)

 (09/05-15/05/22)

Tuần 11

 (11/10-17/10/21)

Tuần 12

 (18/10-24/10/21)

Tuần 13

 (25/10-31/10/21)

Tuần 14

 (01/11-07/11/21)

Tuần 15

 (8/11-14/11/21)

Tuần 16

(15/11-21/11/21)

Tuần 17

 (22/11-28/11/21)

Tuần 18

 (29/12-05/12/21)

Tuần 19

(06/12-12/12/21)

Tuần 20

(13/12-19/12/21)

Tuần 42

 (16/05-22/05/22)

Tuần 21

 (20/12-26/12/21)

Tuần 22

 (27/12-02/01/22)

Tuần 23

 (3/01-09/01/22)

Tuần 24

 (10/01-16/01/22)

Tuần 25

 (17/01-23/01/22)

Tuần 26

 (24/01-30/01/22)

Tuần 27

 (31/01-06/02/22)

Tuần 28

 (07/02-13/02/22)

Tuần 29

(14/02-20/02/22)

Tuần 30

(21/03-26/03/22)

Tuần 43

 (23/05-29/05/22)

Tuần 31

 (28/02-06/03/22)

Tuần 32

 (07/03-13/03/22)

Tuần 33

 (14/03-20/03/22)

Tuần 34

 (21/03-27/03/22)

Tuần 35

 (28/03-03/04/22)

Tuần 36

 (04/04-10/04/22)

Tuần 37

 (11/04-17/04/22)

Tuần 38

 (18/04-24/04/22)

Tuần 39

 (25/04-01/05/22)

Tuần 40

 (03/05-08/05/22)

Tuần 44

 (30/05-05/06/22)

 

 

                      P. HIỆU TRƯỞNG

                   (Đã ký)

 

                      Nguyễn Văn Dũng

 


Lên đầu trang
Năm học 2020 - 2021

Văn bản chỉ đạo các cấp

Công văn số 718/GD&ĐT- TH ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD&ĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020 -2021 cấp tiểu học;

Công văn số 720/GD&ĐT- TH ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD&ĐT hướng dẫn SHCM thực hiện CT GDPT 2018 cấp tiểu học năm học 2020-2021;

 Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn SHCM thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học; 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020 - 2021

Kế hoạch hoạt động chuyên môn TH năm học 20-21

Quy chế chuyên môn năm học 20-21

Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ 20-21

Kế hoạch tổ chức Câu lạc bộ HSNK năm học 20-21

Kế hoạch dạy học tiếng Anh năm học 20-21

Kế hoạch dạy học Mĩ thuật năm học 20-21

Kế hoạch dạy học Tin học năm học 20-21

Kế hoạch triển khai chuyên đề TH năm học 20-21

Kế hoạch chuyên đề tháng 9/2020

Kế hoạch chuyên đề tháng 10/2020

Kế hoạch chuyên đề tháng 11/2020

Kế hoạch kiểm tra định kì giữa kì 1

Kế hoạch phụ đạo học sinh giai đoạn 1 (GK1)

Kế hoạch chuyên đề tháng 12

Kế hoạch kiểm tra học kì 1 (Điều chỉnh)

Lịch thi và Phân công coi, chấm thi học kì 1

Biểu mẫu kiểm tra, nhận xét, tổng hợp chất lượng HKI

Kế hoạch chuyên đề tháng 01

Đánh giá chất lượng kiểm tra học kì 1

Kế hoạch phụ đạo học sinh giai đoạn 2 (HK1)

Báo cáo sơ kết học kì 1

Kế hoạch chuyên đề tháng 02

Kế hoạch chuyên đề tháng 03

Kế hoạch Kiểm tra định kì giữa kì 2

Kế hoạch phụ đạo hs giai đoạn 3 (GK2)

Kế hoạch chuyên đề tháng 4

Kế hoạch kiểm tra định kì cuối năm

Lịch thi và phân công coi, chấm kiểm tra cuối năm

Các loại biểu mẫu cuối năm 20-21

Báo cáo tổng kết năm học 20-21 (TH)

KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

THÁNG 09/2020

THÁNG 10/2020

THÁNG 11/2020

THÁNG 12/2020

THÁNG 01/2021

THÁNG 02/2021

THÁNG 03/2021

THÁNG 04/2021

THÁNG 05/2021

THÁNG 06/2021

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

 (31/8-5/9/20)

Tuần 02

 (7/9-12/9/20)

Tuần 03

 (14/9-19/9/20)

Tuần 04

 (21/9-27/9/20)

Tuần 05

 (28/9-04/10/20)

Tuần 06

 (05/10-11/10/20)

Tuần 07

 (12/10-18/10/20)

Tuần 08

 (19/10-25/10/20)

Tuần 09

 (26/10-01/11/20)

Tuần 10

 (02/11-18/11/20)

Tuần 11

 (9/11-15/11/20)

Tuần 12

 (16/11-22/11/20)

Tuần 13

 (23/11-29/11/20)

Tuần 14

 (30/11-06/12/20)

Tuần 15

 (7/12-13/12/20)

Tuần 16

(14/12-20/12/20)

Tuần 17

 (21/12-27/12/20)

Tuần 18

 (28/12-03/01/21)

Tuần 19

(04/01-10/01/21)

Tuần 20

(11/01-17/01/21)

Tuần 21

 (18/01-24/01/21)

Tuần 22

 (25/01-31/01/21)

Tuần 23

 (01/02-07/02/21)

Tuần 24

 (08/02-14/02/21)

Tuần 25

 (15/02-21/02/21)

Tuần 26

 (22/02-28/02/21)

Tuần 27

 (1/03-07/03/21)

Tuần 28

 (08/03-14/03/21)

Tuần 29

(15/03-21/03/21)

Tuần 30

(22/03-28/03/21)

Tuần 31

 (29/03-04/04/21)

Tuần 32

 (05/04-11/04/21)

Tuần 33

 (12/04-18/04/21)

Tuần 34

 (19/04-25/04/21)

Tuần 35

 (26/04-02/05/21)

Tuần 36

 (03/05-09/05/21)

Tuần 37

 (10/05-16/05/21)

Tuần 38

 (17/05-22/05/21)

Tuần 39

 (24/05-29/05/20)

Tuần 40

 (31/05-05/06/20)

- HS tựu trường 03/9/2020; Tuần ôn tập, hướng dẫn PP học tập cho HS từ .............

- Dạy học chương trình Học kỳ 1 từ 07/9/2020 (Tuần 1 của PPCT).

- Kết thúc chương trình HK1 trước 16/01/2021.

- Tết Nguyên Đán: Ngày 12/02/2021; Giỗ tổ Hùng Vương: 21/04/2021 (10/3 AL).

- Hoàn thành Kế hoạch Giáo dục HKII trước 25/05/2021; Kết thúc năm học trước 31/5/2021.


 

             P. HIỆU TRƯỞNG

            (Đã ký)

 

             Nguyễn Văn Dũng

 

 

 

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Văn Ngọc
Hiệu trưởng
Đinh Quang Luân
Đinh Quang Luân
Q.trị website
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH VÀ THCS SỐ 2 TRƯỜNG, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0888354777 - Email: th-thcsso2truongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com