Chọn lĩnh vực khác
Tìm kiếm Năm ban hành Hiển thị mỗi trang
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
80/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Nghị định 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
692/GD&ĐT-THCS 14/09/2016 Số 692/GD&ĐT-THCS Lệ Thủy, ngày 14 tháng 9 năm 2016 V/v thực hiện đổi mới phương pháp dạy học cấp THCS từ năm học 2016-2017
4325/BGDĐT-GDTrH 01/09/2016 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016-2017
05/2016/TT-BNV 10/06/2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ HỘI
47/2016/NĐ-CP 26/05/2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
QD 05 21/05/2016 ĐƠN TRỢ CẤP CÔNG ĐOÀN - QUY ĐỊNH 05
TT05/2016/TT-BGDĐT 21/03/2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI GIAN TẬP SỰ THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN
35/2015/TT-BGDĐT 31/12/2015 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
220/GD-ĐT/GDTrH 18/12/2015 Hướng dẫn tổ chức thao giảng và thực hiện chuyên đề chuyên môn ở tổ (nhóm) chuyên môn
5873 BNV-TCBC 14/12/2015 Số: 5873/BNV-TCBC V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP
2218/QĐ-TTg 10/12/2015 Quyết định thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
85/NV 04/12/2015 Hướng dẫn các cơ quan đơn vị ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc phân cấp quản lý.
QD 05/CĐ-GD 27/11/2015 Về việc quản lý và sử dụng Quỹ Tình nghĩa và Quỹ Vùng sâu vùng xa
95/HĐĐ 25/11/2015 Về việc triển khai cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 45
959/PGD&ĐT 18/11/2015 Báo cáo rà soát chế độ chính sách đối với nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục tình nguyện công tác tại các xã ven biển.
2330/SGD DT 13/11/2015 Điều chỉnh phân phối chương trình Tin học THCS năm học 2015-2016
2041/SGD-GDTrH 13/11/2015 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔN TIẾNG ANH THCS ĐỐI VỚI HỌC SINH THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI
95/CV-LĐ 11/11/2015 Báo cáo thống kê định kỳ chất lượng, số lượng ĐVCĐ hàng năm
1828/SGDĐT - GDTrH 11/11/2015 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THỔNG SGD QUẢNG BÌNH
1824/SGDĐT - GDTrH 11/11/2015 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN TIẾNG ANH THCS NĂM HỌC 2015-2016

 


TRƯỜNG TH VÀ THCS SỐ 2 TRƯỜNG, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0888354777 - Email: th-thcsso2truongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com